Teorie pěti prvků

Teorie pěti prvků - "dřeva, ohně, země, kovu a vody" - je podobně jako teorie jin-jangu (yin-yang) dávnou filozofickou koncepcí používanou k vysvětlení uspořádání a jevů fyzického vesmíru. V tradiční čínské medicíně se teorie pěti prvků používá k interpretaci vztahů mezi fyziologickými a patologickými stavy lidského těla a přírodního prostředí.
 
Pět prvků podle této teorie podléhá ustavičnému pohybu a změně a jejich vzájemná závislost a vzájemná kontrola vysvětlují složité spojení mezi hmotnými objekty i jednotu mezi lidským tělem a světem přírody.
 
V tradiční čínské medicíně mají vnitřní orgány i další orgány a tkáně vlastnosti podobné pěti prvkům; fyziologicky i patologicky se vzájemně ovlivňují stejně jako pět prvků. Porovnáním podobností jsou kategoriím pěti prvků přisuzovány různé jevy. Na základě charakteristik, forem a funkcí různých jevů se vysvětlují složité vazby mezi fyziologickými a patologickými stavy stejně jako spojení mezi lidským tělem a přírodním světem.
 
Pět prvků vyšlo najevo ze sledování různých skupin dynamických procesů, funkcí a charakteristik pozorovaných v přírodním světě.
 

V každém z pěti prvků jsou zahrnuty tyto aspekty:

  • Oheň: sucho, horko, plápolání, vzestup, pohyb atd.
  • Dřevo: pučení, prodlužování, poddajnost, harmonie, pružnost atd.
  • Kov: pevnost, tuhost, štěpení, řezání, očista atd.
  • Země: růst, změna, výživa, vytváření atd.
  • Voda: vlhkost, chlad, pokles, tok atd.

V následující tabulce jsou podle pěti prvků utříděny různé jevy:

 
  Dřevo  Oheň  Země  Kov  Voda 
Chuti  kyselá  hořká  sladká  štiplavá  slaná 
Orgán cang  játra  srdce  slezina  plíce  ledviny 
Orgán fu  žlučník  tenké střevo  žaludek  tlusté střevo  močový měchýř 
Smysly  oči  jazyk  ústa  nos  uši 
Tkáně  šlachy  cévy  svaly  vlasy/pokožka  kosti 
Směry  východ jih  střed  západ  sever 
Změny  pučení  růst  transformace  zrání  uchování 
Barva  zelená  červená  žlutá  bílá  černá 
 
Mezi pěti prvky existují těsné vzájemné vztahy, které lze klasifikovat jako vzájemné rození a vzájemné ovládání za fyziologických podmínek a vzájemné podmaňování a vzájemné ponižování za patologických podmínek. Vzájemným rozením a ovládáním jsou koordinovány funkce různých systémů a udržována homeostáza. Podmaňováním a ponižováním lze vysvětlit patologické změny a lze podle nich předpovídat komplikace.
 
Pořadí vzájemného rození mezi pěti prvky je takové, že dřevo rodí oheň, oheň rodí zemi, země rodí kov, kov rodí vodu a voda rodí dřevo. Takto je každý z pěti prvků v tomto vztahu vzájemného rození s dalším prvkem, takže rození probíhá v kruhu a donekonečna. Podle pořadí vzájemného ovládání však dřevo ovládá zemi, kov ovládá dřevo atd.
 
Každý z pěti prvků také sdílí tento vztah ovládání s dalším prvkem. Vzájemné rození a vzájemné ovládání jsou dva neoddělitelné aspekty. Pokud nedochází k rození, neprobíhá zrození a růst. Pokud neexistuje ovládání, nedochází ke změně a vývoji pro udržování normálních harmonických vztahů. Pohyb a změna všech věcí tak existují prostřednictvím jejich vztahů vzájemného rození a ovládání. Tyto vztahy jsou základem oběhu přírodních prvků.
 
Podmaňování a ponižování jsou patologické stavy normálního vzájemného rození a ovládání. Podmaňování znamená, že ovládání jednoho z pěti prvků jiným prvkem překračuje normální úroveň, zatímco ponižování znamená, že jeden z pěti prvků ovládá jiný prvek opačným směrem, než by odpovídalo normálnímu pořadí vzájemného ovládání.
Doporučujeme
Výhody pro vás
Většinu zboží máme skladem
Doprava zdarma nad 1100 Kč
25 let na trhu